Čurlej, J. ., Židek, R. ., Belej, Ľubomí­r ., Zajác, P. ., & Čapla, J. . (2015). Phytoestrogens dietary intake and health status of retiree from middle-north Slovakia region. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 9(1), 573–579. https://doi.org/10.5219/572