Bajčan, D. ., Vollmannová, A. ., Šimanský, V. ., Bystrická, J. ., Trebichalský, P. ., Július Árvay, J. . Árvay ., & Czako, P. . (2016). Antioxidant activity, phenolic content and colour of the Slovak cabernet sauvignon wines. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 10(1), 89–94. https://doi.org/10.5219/534