Felšöciová, S. ., Tančinová, D. ., Rybárik, Ľubomí­r ., Mašková, Z. ., & Kačániova, M. . (2015). Mycobiota of Slovak wine grapes with emphasis on Aspergillus and Penicillium species in the small carpathian area. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 9(1), 501–508. https://doi.org/10.5219/529