Bezeková, J. ., Čanigová, M. ., Ducková, V. ., Kročko, M. ., & Kocáková, R. . (2015). The quality of processed cheeses and cheese analogues the same brand domestic and foreign production. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 9(1), 247–251. https://doi.org/10.5219/470