Lukačí­nová, A. ., Nováková, J. ., Lovásová, E. ., Cimboláková, I. ., & Ništiar, F. . (2012). Influence of lifetime exposure of sublethal doses of cadmium to selected parameters of carbohydrate metabolism. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 6(4), 36–40. https://doi.org/10.5219/231