Angelovičová, M. ., Kliment, M. ., Mrázová, Ľubica ., Tkáčová, J. ., Kráľ, M. ., Alfaig, E. ., & Lopašovský, Ľubomí­r . (2012). The effect of reduction concentrations of the broiler chickens per unit area on the final live weight and production economics. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 6(2), 1–8. https://doi.org/10.5219/198