Valková, V., Ďúranová, H., Galovičová, L. ., Štefániková, J., Vukovic, N., & Kačániová, M. (2021). The Citrus reticulata essential oil: evaluation of antifungal activity against penicillium species related to bakery products spoilage. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 15, 1112–1119. https://doi.org/10.5219/1695