Čeryová, N., Čičová, I., Lidiková, J., Šnirc, M., Horváthová, J., Lichtnerová, H., & Franková, H. (2021). The content of bioactive compounds and antioxidant activity of garlic (Allium sativum L.). Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 15, 1104–1111. https://doi.org/10.5219/1694