Adámek, M., Mlček, J., Adámková, A., Mišurec, V. G., Orsavová, J., Bučková, M., Búran, M., Plášková, A., & Kouřimská, L. (2021). Basil – a comparison of the total phenolic content and antioxidant activity in selected cultivars. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 15, 445–452. https://doi.org/10.5219/1623