Jakabová, S., Benešová, L., Kročko, M., Zajác, P., Čapla, J., Partika, A., Golian, J., & Štefániková, J. (2021). Evaluation of nutritional composition and sensory properties of cheese, cheese spreads and traditional butter from Slovak production. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 15, 285–295. https://doi.org/10.5219/1614