Oravcová, M., Tvarožková, K., Tančin, V., Uhrinčať, M., & Mačuhová, L. (2020). Milk yield and somatic cells in dairy ewes with respect to their mutual relations. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 14, 224–229. https://doi.org/10.5219/1309