Haščí­k, P. ., Müller, M. ., Pavelková, A. ., Kačániová, M. ., Čuboň, J. ., Benczová, E. ., Habánová, M. ., Mihok, M. ., & Garlí­k, J. . (2011). Chemical structure of european bison musculus longissimus dorsi at different stages of age. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 5(2), 17–21. https://doi.org/10.5219/129