Kubicová, Ľubica, Predanocyová, K., Kádeková, Z., & Košičiarová, I. (2020). Slovak consumers´ perception of bakery products and their offer in retails. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 14, 24–32. https://doi.org/10.5219/1240