Lušňáková, Z., Lenčéšová, S. ., Šajbidorová, M. ., Hrdá, V., & Rumanko, B. (2020). New trends and innovative approaches in personnel management of food businesses in Slovakia. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 14, 178–188. https://doi.org/10.5219/1233