Mašková, Z. ., Tančinová, D. ., Barboráková, Z. ., & Mokrý, M. . (2011). Frequented species of field fungi on wheat and their potential production of toxic metabolites. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 5(1), 43–50. https://doi.org/10.5219/108