(1)
Horčinová Sedláčková, V. .; Grygorieva, O. .; Fatrcová-Šramková, K. .; Vergun, O. .; Vinogradova, Y. .; Ivanišová, E. .; Brindza, J. . The Morphological and Antioxidant Characteristics of Inflorescences Within Wild-Growing Genotypes of Elderberry (Sambucus Nigra L.). Potr. S. J. F. Sci. 2018, 12, 444-453.