(1)
Felšöciová, S. .; Mašková, Z. .; Kačániová, M. . Fungal Diversity in the Grapes-to-Wines Chain With Emphasis on Penicillium Species. Potr. S. J. F. Sci. 2018, 12, 379-386.