(1)
Tkáčová, J. .; Angelovičová, M. .; Capcarová, M. .; Kolesárová, A. .; Schneidgenová, M. .; Pavelková, A. .; Bobko, M. .; Čuboň, J. . The Investigation of Alfaalfa Effect on the Activity of Superoxide Dismutase in Chicken Meat in Dependence on Time Storage. Potr. S. J. F. Sci. 2017, 11, 606-611.