(1)
Zbyňovská, K. .; Halenár, M. .; Chrastinová, Ľubica .; Ondruška, Ľubomí­r .; Jurčí­k, R. .; Čupka, P. .; Tušimová, E. .; Kováčik, A. .; Kolesár, E. .; Valuch, J. .; Kolesarova, A. . Oral and Intramuscular Application of Cyanogenic Glycoside Amygdalin Did Not Induce Changes in Haematological Profile of Male Rabbits. Potr. S. J. F. Sci. 2017, 11, 315-321.