(1)
Bystrická, J. .; Musilová, J. .; Lichtnerová, H. .; Lenková, M. .; Kovarovič, J. .; Chalas, M. . The Content of Total Polyphenols, Ascorbic Acid and Antioxidant Activity in Selected Varieties of Quince (Cydonia Oblonga mill.). Potr. S. J. F. Sci. 2017, 11, 77-81.