(1)
Adámková, A. .; Kouřimská, L. .; Borkovcová, M. .; Kulma, M. .; Mlček, J. . Nutritional Valuse of Edible Coleoptera (Tenebrio Molitor, Zophobas Morio and Alphitobius Diaperinus) Reared Reared in the Czech Republic. Potr. S. J. F. Sci. 2016, 10, 663-671.