(1)
Nagyová, Ľudmila .; Košičiarová, I. .; Rybanská, J. .; Holienčinová, M. . Celiac Disease: The Situation on the Slovak Market. Potr. S. J. F. Sci. 2016, 10, 323-331.