(1)
Bojňanská, T. .; Šmitalová, J. . The Influence of Additional Fluors on the Retention Ability of Dough and the Technological Quality of Bakery Products. Potr. S. J. F. Sci. 2015, 9, 242-246.