(1)
Hrubošová, D. .; Vytřasová, J. .; Brožková, I. . Production of T-2 Toxin and Deoxynivalenol in the Presence of Different Disinfectants. Potr. S. J. F. Sci. 2015, 9, 18-23.