(1)
Musilová, J. .; Lachman, J. .; Bystrická, J. .; Poláková, Z. .; Kováčik, P. .; Hrabovská, D. . The Changes of the Polyphenol Content and Antioxidant Activity in Potato Tubers (Solanum Tuberosum L.) Due to Nitrogen Fertilization. Potr. S. J. F. Sci. 2013, 7, 164-170.