(1)
Lukačí­nová, A. .; Nováková, J. .; Lovásová, E. .; Cimboláková, I. .; Ništiar, F. . Influence of Lifetime Exposure of Sublethal Doses of Cadmium to Selected Parameters of Carbohydrate Metabolism. Potr. S. J. F. Sci. 2012, 6, 36-40.