(1)
Ali, A.; Di Taranto, P.; Parisi, A.; Del Sambro, L.; Iannacci, A.; Belluscio, D.; Debernardis, D. P.; Normanno, G. A Fish Market Survey Using a Novel PCR-Sequencing-Based Protocols for the Identification of Commercial Significant Fish Species. Potr. S. J. F. Sci. 2022, 16, 656-669.