(1)
Valková, V.; Ďúranová, H.; Galovičová, L. .; Štefániková, J.; Vukovic, N.; Kačániová, M. The Citrus Reticulata Essential Oil: Evaluation of Antifungal Activity Against Penicillium Species Related to Bakery Products Spoilage. Potr. S. J. F. Sci. 2021, 15, 1112-1119.