(1)
Jančichová, K.; Gažarová, M.; Habánová, M.; Kopčeková, J.; Mrázová, J.; Lenártová, P. Milk Consumption in Childhood and Adulthood and Its Effect on Body Composition. Potr. S. J. F. Sci. 2020, 14, 1143-1148.