(1)
Diviš, P.; Jurečková, Z.; Vespalcová, M. .; Poří­zka, J.; Punčochářová, L. Simultaneous Determination of Sweeteners and Preservatives in Beverages by HPLC-DAD-ELSD. Potr. S. J. F. Sci. 2020, 14, 881-886.