[1]
Kunová, S. , Zeleňáková, L. , Lopašovský, Ľubomí­r ., Mellen, M. , Čapla, J. , Zajác, P. and Kačániová, M. 2017. Microbiological quality of chicken breast meat after application of thyme and caraway essential oils. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. 11, 1 (Apr. 2017), 167–174. DOI:https://doi.org/10.5219/759.