[1]
Valková, V., Ďúranová, H., Galovičová, L. , Štefániková, J., Vukovic, N. and Kačániová, M. 2021. The Citrus reticulata essential oil: evaluation of antifungal activity against penicillium species related to bakery products spoilage. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. 15, (Oct. 2021), 1112–1119. DOI:https://doi.org/10.5219/1695.