[1]
Kačániová, M., Nagyová, Ľudmila, Štefániková, J., Felsöciová, S. , Godočí­ková, L., Haščí­k, P., Horská, E. and Kunová, S. 2020. The characteristic of sheep cheese “Bryndza” from different regions of Slovakia based on microbiological quality. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, (Feb. 2020), 69–75. DOI:https://doi.org/10.5219/1239.