Verification of the food safety management system in deep frozen food production plant

Authors

  • Erika Kolajová Slovak University of Agriculture, Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Department of Food Hygiene and Safety, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovakia, EU
  • Lucia Zeleňáková Slovak University of Agriculture, Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Department of Food Hygiene and Safety, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovakia, EU
  • Jozef Čapla Slovak University of Agriculture, Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Department of Food Hygiene and Safety, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovakia, EU
  • Peter Zajác Slovak University of Agriculture, Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Department of Food Hygiene and Safety, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovakia, EU

DOI:

https://doi.org/10.5219/28

Keywords:

Food safety management system, ISO 22000, verification, deep frozen foods

Abstract

In work is presented verification of food safety management system of deep frozen food. Main emphasis is on creating set of verification questions within articles of standard STN EN ISO 22000:2006 and on searching of effectiveness in food safety management system. Information were acquired from scientific literature sources and they pointed out importance of implementation and upkeep of effective food safety management system.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

BALAŠTÍK, J. 2001. Konzervovanie v domácnosti. Bratislava : Topas, 2001. 208 s. ISBN 80-85353-11-3.

BROWN, M. 2000. HACCP in the meat industry. Cambridge : Woodhead Publishing, 2000. 329 s. ISBN 978-1-85573-448-7.

DRDÁK, M., STUDNICKÝ, J., MÓROVÁ, E., KAROVIČOVÁ, J. 1996. Základy potravinárskych technológií. Bratislava : MALÉ CENTRUM, 1996. 512 p. ISBN 80-967064-1-1.

GÖRNER, F., VALÍK, L. 2004. Aplikovaná mikrobiológia požívatín. Bratislava : Malé centrum, 2004. 528 p. ISBN 80-967064-9-7.

HUGGETT, A. 2001. Biomedical and environmental sciences. In Risk management-an industry approach. vol. 14, 2001. no. 1-2, p. 21-29. ISSN 0895-3988.

International Live Science Institute Europe. 1999. Validation and Verification of HACCP. 2. vyd. Brussels : International Life Sciences Institute, 2001. 22 s. ISBN 1-57881-060-4.

JACXSENS, L., KUSSAGA, J., LUNING, P. A., VAN DER SPIEGEL, M., DEVLIEGHERE, F., UYTTENDAELE, M. 2009. A Microbial Assessment Scheme to measure microbial performance of Food Safety Management Systems. In International Journal of Food Microbiology, vol. 134, 2009, no. 113-125. ISSN 0168-1605. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2009.02.018

MACHALEC, M. 2005. Od farmy na stôl – Zavádzanie nových štandardov, ISO 22000, BRC, IFS v potravinovom reťazci. In Bezpečnosť a kontrola potravín : Zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra : SPU, 2006. p. 84-86. ISBN 80-8069-503-2.

Mannufacturing news. 2005. New global standard for safer food supply chains. In Food Engineering. October 1, 2005, p. 14.

PAVELEKOVÁ, I., PETERKOVÁ, V., FANČOVIČOVÁ, J., TRNKA, A. 2006. Základy zdravej výživy. Trnava : TU, 2006. ISBN 80-8082-066-X. DOI: https://doi.org/10.1088/1126-6708/2006/05/066

STN EN ISO 22000:2006, Systémy manažérstva bezpečnosti potravín – Požiadavky na organizácie potravinárskeho reťazca.

STN EN P ISO/TS 22004:2007, Systémy manažérstva bezpečnosti potravín, Návod na používanie normy ISO 22000:2005.

VOLDŘICH, M., JECHOVÁ, M. 2006. Bezpečnost pokrmů v gastronomii. Praha : České a slovenské odborné nakladatelství, 2006. 102 p. ISBN 80-903401-7-2.

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/1996-100 z 20. mája 1996, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky.

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2986/2003–100, z 27. októbra 2003, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca hlbokozmrazené potraviny a mrazené potraviny.

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 1895/2004-100, z 18. augusta 2005, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäsové výrobky.

ZAJÁC, P., ČAPLA, J., GOLIAN, J., ZELEŇÁKOVÁ, L., VIETORIS, V. 2009. Príručka správnej výrobnej praxe pre zariadenia spoločného stravovania. Nitra : Združenie HACCP Consulting, 2009. 228 p. ISBN 978-80-970214-8-1.

ŽÁČEK, M., HOREJŠ, V., TESAŘ, E. 2002. Správna výrobní praxe a kontrolní systémy ve stravovacích službách. Praha : HASAP Gastro Consulting, 2002. 624 p. ISBN 80-86605-01-9.

Downloads

Published

2010-06-16

How to Cite

Kolajová, E. ., Zeleňáková, L. ., Čapla, J. ., & Zajác, P. . (2010). Verification of the food safety management system in deep frozen food production plant. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 4(3), 24–29. https://doi.org/10.5219/28

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>